Remi Uputstvo

O Igri

Remi je popularna kartaška igra na prostoru Balkana a u raznim varijantama se igra širom sveta. Verzija remija koja se igra na našim prostorima je takozvana Remi 51 verzija a nazvana je tako jer je neophodo prikupiti zbir karata od 51 ili više da biste se otvorili. U svim varijantama igre pa tako i u ovoj, cilj je osloboditi se svih karata koje imate u ruci pre ostalih igrača. Remi nije jednostavna igra ali jednom kada savladate pravila bićete srećni što ste naučili da je igrate.

Igrajte Remi Online Kliknite ovde da napravite nalog i igrate besplatno

Deljenje Karata

Remi se igra sa 2 standardna špila od 52 karte + 4 džokera. Remi ukupno može igrati od 2 do 6 igrača. Nasumično se odabere igrač koji će prvi deliti. Igrač pre njega preseče špil karata a delitelj kreće da deli karte igraču ispred sebe. Delitelj u prvom krugu deljenje igraču ispred sebe podeli tri karte a ostalim igračima po dve. Posle prvog kruga deljenja deli se svima po dve karte i sve tako dok igrač ispred delitelja ne dobije 15 karata a svi ostali po 14 karata. Igrač pre delitelja, koji je presekao špil karata, izvlači jednu kartu sa dna presečene grupe karata i stavlja je licem na gore a sve ostale karte koje su kod njega i koje preostanu nakon deljenja se stavljaju preko te karte. Ukoliko igrač koji seče izvuče džokera, može da ga zadrži za sebe i izvlači sledeću kartu koju stavlja na sto licem okrenutu na gore. Kasnije ćemo objasniti čemu ta karta može da posluži. Ukoliko igrač koji seče izvuče džokera i uzme ga onda se njemu deli manje karata kako bi na kraju opet imao 14 karata kada se deljenje završi. Prvi igra igrač koji ima 15 karata, odnosno igrač ispred igrača koji je u ovom krugu delio karte. Kada se partija završi, deliće igrač koji je u ovoj partiji igrao prvi i tako u krug svi budu delitelji kada na njih dođe red. Remi se obično igra onoliko partija koliko ima igrača da svi budu delitelji jednom ili u dužoj varijanti da svi dele po dva ili više puta. Recimo, ako igra 4 igrača i odredi se da svi dele po 4 puta onda će ukupno biti 16 partija.

Pravila Igre

Cilj igre je osloboditi se svih karata koje imate u ruci. Igrač koji prvi igra počinje sa 15 karata i mora da izbaci jednu kartu koja mu ne treba (objasnićemo kasnije). Nakon toga, pravilo je da svaki igrač mora da kupi jednu kartu i da izbaci jednu koja mu ne treba. Kao što rekosmo, cilj igre je da se oslobodite svih karata koje imate u ruci a da biste se oslobađali karata prvo morate da se otvorite. Otvaranje se vrši tako što na sto ispred sebe izlažete složene validne grupe karata (objasnićemo kako se formiraju validne grupe malo kasnije) licem na gore a čiji zbir mora biti 51 ili veći. Karte 10, 12, 13, 14 i kečevi se računaju kao 10 poena a ostale karte u njihovoj vrednosti. Validna grupa karata pri izlaganju mora imati najmanje 3 karte a grupe mogu da dva tipa. Grupu mogu činiti karte istog broja ali različitih znakova (na primer 10 srce, 10 tref i 10 kocka). Takva grupa ne može imati dve karte sa istim znakom pa takva grupa može imati 3 ili maksimalno 4 karte. Drugi tip grupe je rastući niz karata istog znaka. Na primer 1♣ 2♣ 3♣ 4♣ ili 13♥ 14♥ 1♥. I ova grupa mora imati najmanje 3 karte a nema ograničinja koliko karata može imati. Ovakve uzlazne ili rastuće grupe mogu početi sa kecom i završavaju se kecom. Kec ne ide posle desetke već posle popa a posle deseteke u nizu ide žandar. Dakle posle popa i keca ne možete staviti dvojku. Džokeri mogu da zamene bilo koju kartu u grupama a vrednost im se računa u zavisnosti koju kartu menjaju u toj grupi. Pri otvaranju grupa može imati samo jednog džokera. Da biste se otvorili zbir izloženih karata u grupama mora biti 51 ili veći. Evo primera dve grupe koje imaju zbir tačno 51 i sa kojima biste mogli da se otvorite: 6♠ 7♠ 8♠ i 10♦ 10♣ 10♥. U našoj igri postoji prostor za izlaganje koji se nalazi na sredini stola i svi igrači svoje grupe izlažu tamo. Pre otvaranja morate uzeti/kupiti jednu kartu sa vrha špila i nakon otvaranja morate izbaciti jednu kartu na gomilu bačenih karata. Nakon što ste se otvorili (izbacili grupe čiji je zbir 51 ili veći) dobijate mogućnost da svoje karte dodajete na izložene grupe drugih igrača koji su se otvorili. Na primer ako je neko izbacio grupu 3♠ 4♠ 5♠ a vi imate 2♠ ili 6♠ možete tu kartu dodati na tu grupu i tako se oslobađate još jedne karte. Zapamtite, cilj igre je da izbacite sve svoje karte. Ako neka grupa sadrži džokera a vi imate kartu koju taj džoker menja onda možete zameniti svoju kartu za džokera a njega iskoristiti da napravite neku novu grupu koju ćete izbaciti. Nakon otvaranja uvek možete da izbacite još neku grupu kada je napravite. Kada dođe red na vas da igrate morate kupuiti jednu kartu. Kartu možete uzeti sa gomile preostalih karta koje su okrenute licem na dole ili sa gomile bačenih karta koje igrači bacaju. Ukoliko uzimate sa gomile bačenih karata onda je to karta koju je bacio igrač pre vas. Postoji par pravila vezanih za uzimanje karte sa gomile bačenih karta. U vašem prvom krugu možete slobodno uzeti kartu odatle ukoliko vam odgovara. U svakom sledećem krugu ukoliko uzmete kartu odavde morate da se otvorite. I treće pravilo je da nakon što se otvorite možete slobodno uzimati kartu sa bilo koje gomile. Da biste završili igru morate poslednju kartu koju imate izbaciti na gomilu bačenih karata. Poslednju kartu koju imate u ruci ne možete dodati na nečiju grupu.


Za sve igrače koji nisu upoznati sa pravilima igre napravili smo interaktivno uputstvo koje možete pogledati na linku ispod
Remi Interaktvino Uputstvo

Termini u Igri

Otvaranje - Otvaranje je najbitniji korak ka pobedi u Remi 51 verziji igre. Da bi se igrač otvorio potrebno je da izloži validne grupe u zbiru od 51 ili više i da izbaci jednu kartu koja mu nije potrebna. Nakon toga se igrač smatra otvorenim i dobija mogućnost da dodaje karte na već izložene grupe karata.


Validna Grupa Karata - Da bi igrač mogao da se otvori potrebno je da izloži validne grupe karata na sto. Validna grupa mora sadržati najmanje 3 karte. Postoje dve vrste validnih grupa karata: Nizovi i Kompleti.


Niz Karata - Nizovi su grupe karta poređane u rastući niz koje moraju biti istog znaka. Primer ispravnog niza je 2♣ 3♣ 4♣. Jedino pravilo vezano za nizove je to da posle 1 ne može doći 2 ukoliko je pre jedinice bio kralj. Na primer, nizovi 13♥ 14♥ 1♥ i 1♥ 2♥ 3♥ su validni ali niz Q♥ K♥ 1♥ 2♥ nije validan.


Kompleti Karata - Kompleti su grupe karata istog broja ali različitih znakova. Primer kompleta je 10♦ 10♣ 10♥. Kompleti ne mogu imati dve karte istog znaka i mogu sadržati maksimalno 4 karte. Komplet od 4 karte se zove zatvoreni komplet karata i na njega se više ne mogu dodavati karte. U našoj igri zatvoreni kompleti biće zatamnjeni.


Handiranje - Handiranjem se naziva pobeda igrača ukoliko odjednom izbaci sve grupe karata na sto i zatvori sa jednom preostalom kartom. Da bi igrač handirao nije bitno sa koje gomile je uzeo kartu. Ukoliko igrač želi da handira onda ne sme u toku otvaranja da neku od svojih karata doda na izloženu grupu nekog drugog igrača.


Šta je dozvoljeno a šta ne

U prvom krugu otvaranje nije dozvoljeno

U prvom krugu možete slobodno uzeti kartu sa gomile bačenih karata

Ukoliko je prošao prvi krug, kartu sa gomile bačenih karata smete da uzmete ali morate da se otvorite

Nakon otvaranja kartu možete uzeti sa bilo koje gomile bez posledica

Grupa za otvaranje mora imati najmanje 3 karte

Pri otvaranju, grupa može imati samo jednog džokera

Na izloženu grupu istih karata ne možete dodati džokera (nema poente)

Na izloženu grupu uzlaznih karata (Niz karata) možete dodati bilo koji broj džokera

Grupa od 4 karte istog broja a različitog znaka je kompletirana i na nju se ne može dodati nijedna karta

Da biste se otvorili zbir karata u vašim grupama mora biti 51 ili veći

Vaše karte možete dodavati u svoje ili grupe drugih igrača tek nakon što se otvorite (izbacite karte sa zbirom 51 ili više)

Poslednju kartu ne možete dodati na izloženu grupu. Poslednja karta služi da je izbacite i tako pobedite

Ukoliko su vam ostale 3 karte koje formiraju validnu grupu ne možete je izložiti jer vam neće ostati karta da je izbacite

Karte možete dodavati na grupe drugih igrača i u toku vašeg otvaranja ali prvo morate da izbacite grupe sa zbirom od 51 ili više

Ukoliko imate džokera kog ne možete da iskoristite u pravljenju grupe a ne želite da ga dodate na nečiju grupu i tako omogućite nekome da ga uzme možete ga izbaciti sa još jednom običnom kartom na gomilu bačenih karata. To se zove sahranjivanje džokera

Džokera nije dozvoljeno izbaciti samostalno već samo u kombinaciji sa još jednom kartom što se naziva sahranjivanje džokera. Možete ga izbaciti samostalno samo u slučaju da Vam je on poslednja karta koju imate.

Igrajte Remi Online Kliknite ovde da napravite nalog i igrate besplatno

Bodovanje i Kraj Igre

Igra se završava kada neko od igrača izbaci svoju poslednju kartu. Taj igrač dobija -40 bodova. Ukoliko je igrač handirao onda dobija -80 bodova. Postoji i pravilo vezano za onu kartu koju igrač koji preseče špil na početku izvuče i stavi ispod svih ostalih karata. Ta karta može da posluži pri handiranju i igrač može da je uzme samo ako kreće u handiranje. Ako igrač ovako handira dobija -120 poena. Negde se za ovu pobedu računa i -140 ali to je sve stvar dogovora pre početka igre. Ostalim igračima se sabiraju preostale karte a vrednosti karata se računaju kao i pri otvaranju. Ukoliko je nekome ostao džoker u ruci on se računa +20 a neki ga čak po kazni računaju i +50. Ukoliko se igrač nije otvorio njemu se piše +100. Ukoliko neko od igrača handira ostalim igračima se dupliraju bodovi. To znači i da igrači koji se ne otvore dobijaju duplo u tom slučaju odnosno +200.